BARU VI SINH
NÂNG TẦM NÔNG NGHIỆP SẠCH
img

Khách hàng nói về baru

Trại dê sau 1 tháng sử dụng Baru cho vào nước uống

Trại dê Nguyễn Anh, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai

Trại dê sau 1 tháng sử dụng Baru cho vào nước uống

Tác dụng Baru

Anh Cần, Chủ trại bò tổng đàn gần 5000 con

Tác dụng Baru

Trại bò thịt

Anh Lý, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai

Trại bò thịt