BARU VI SINH
NÂNG TẦM NÔNG NGHIỆP SẠCH
img
Các lĩnh vực ứng dụng
Các lĩnh vực ứng dụng

Môi trường

Hướng đến gìn giữ môi trường sống xanh sạch và tươi đẹp cho trái đất  - ngôi nhà chung của chúng ta

Lợi ích:

  • Giảm độ mặn trong đất để bảo vệ dinh dưỡng trong đất
  • Bảo vệ môi trường, giữ gìn sự cân bằng trong hệ sinh thái và sự tuần hoàn trong tự nhiên
  • Loại trừ các chất và khí có hại trong môi trường, trả lại sự trong lành vốn có của tự nhiên
  • Góp phần giải quyết những vấn đề lớn về môi trường

Cách dùng

Xử lý mùi hôi:

Lần đầu: Pha 1 lít Baru với 10-20 lít nước, xịt phun sương đều khu vực gây mùi hôi 

Lặp lại sau khi được cải thiện: sau 7-10 ngày

Phân hủy chất hữu cơ:

  • Phân hủy bùn:

Lần đầu: Pha 1 lít Baru với 10-20 lít nước, xịt phun sương đều lên đống bùn, trong khi phun thực hiện động tác đảo trộn giúp vi sinh vật thâm nhập sâu và toàn diện

Lặp lại: sau 7-10 ngày

  • Phân hủy thức ăn thừa lên men:

Lần đầu: Pha 1 lít Baru với 10-20 lít nước, xịt phun sương đều lên đống thức ăn, trong khi phun thực hiện động tác đảo trộn cho đều

Lặp lại: sau 7-10 ngày

  • Làm sạch nước:

Diệt tảo và kim loại nặng:

Lần đầu: Pha 1 lít Baru với 10-20 lít nước, xịt phun sương đều lên đống bùn, trong khi phun thực hiện động tác đảo trộn giúp vi sinh vật thâm nhập sâu và toàn diện

Lặp lại: sau 7-10 ngày