BARU VI SINH
NÂNG TẦM NÔNG NGHIỆP SẠCH
img

Mô hình trình diễn: SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC BARU TRÊN VỊT

02/06/2021
Bài viết liên quan

Tư liệu thực tế

24.02.2021
Dùng men vi sinh Baru cho dê uống tại trại dê anh Nguyễn Anh, Xã Xuân Thọ, Huyện Xuân Lộc 

HỘI THẢO SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG CÁC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

30.04.2021
Hội thảo chuyên đề hướng đến các nông hộ trên địa bàn tỉnh trong việc sử dụng chế phẩm vi sinh trong hoạt động sản xuất nông nghiệp

Mô hình trình diễn trên vịt

25.05.2021
Công ty Trứng Vàng phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tổ chức mô hình trình diễn: SỬ DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH BARU TRONG CHĂN NUÔI GIA CẦM. Nông hộ tham gia: NGUYỄN VĂN TUYẾN - PHẠM THỊ KIM PHỤNG Địa chỉ: Ấp Đông Kim, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai Tell: 0764  773 399 Giống vịt: Grimaud Thời gian áp dụng mô hình đối chứng: 6/4/2021 đến 26/5/2021 Cân...